بایگانی ماهانه: ژوئیه 2013

مشوشم. راخمانینف همیشه منو مشوش می کنه . با این حال دو شبه یکبند راخمانینف گوش می دم . حتی وقتی کامپیوتر روشن نیست تو ذهنم پیانو کنسرتوی شماره سومش مرور می کنم . سرشارم می کنه . راخمانینف پر … ادامه‌ی خواندن

پیوند | منتشرشده در بدست | 3 دیدگاه

I’m not even sorry

رژیم پروتئین چرتم را شکستم . عصر روز چهارم با یک بشقاب ماکارونی که پخته بودم همسر بخورد و نخورد غر زد ،غذایی که خودم تمام وقت پختنش دلم خواسته بودش .  نشستم خوردمش نه تنها سیرم ، بلکه چشمانم … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در در هم | 11 دیدگاه